Menu

Metody spawania i ich zastosowanie; spawanie Śląsk, spawanie TIG Śląsk

Spawanie
Spawanie to proces łączenia materiałów poprzez ich stopnienie i połączenie razem przy użyciu dodatkowego materiału łączącego. Może być wykonywane ręcznie przez spawacza lub być zautomatyzowane z zastosowaniem robotów spawalniczych. Uzyskanie trwałego i wytrzymałego połączenia wymaga doświadczenia, precyzji i znajomości materiałów. Spawanie może być wykorzystywane do łączenia elementów w różnych konfiguracjach od prostych po bardzo skomplikowane.

Materiały
Do spawania najczęściej wykorzystuje się metale i ich stopy. Można jednak spawać także tworzywa sztuczne  jak np. plastik. Materiały dobiera się w zależności od zastosowań i wymagań technicznych.
Najpopularniejsze materiały wykorzystywane w branży spawalniczej to: stal, aluminium, miedź, tytan, mosiądz czy nikiel.

Metody spawania
W zależności od rodzaju materiału, jego grubości, środowiska pracy czy wymagań wytrzymałościowych stosuje się różne metody spawania.
Można je podzielić na:
- spawanie łukowe,
- spawanie gazowe,
- spawanie oporowe,
- spawanie laserowe,
- spawanie plazmowe,
Najczęściej do spawania wykorzystuje się metody TIG, MIG, MAG. Procesy te przebiegają w atmosferze gazów ochronnych, różnych w zależności od metody. Podczas spawania tworzy się łuk elektryczny między elektrodą drutową (MIG, MAG) lub elektrodą wolframową (TIG) a materiałem bazowym. Powstała energia powoduje stopienie elektrody (TIG) lub drutu (MIG, MAG) jak i materiału bazowego.
Metoda TIG – proces przebiega w atmosferze gazów ochronnych (mieszanka argonu z helem), które zapobiegają utlenianiu się metalu w trakcie spawania; elektroda wolframowa, nie ulega stopieniu podczas spawania; spoiwo w postaci drutu lub liny spoiwowej może być podawane oddzielnie; zastosowanie: wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka jakość spoiny najczęściej stal nierdzewna, aluminium
Metoda MIG – proces przebiega w atmosferze gazów ochronnych (argon lub mieszanka argony z dwutlenkiem węgla lub helu); elektroda w postaci drutu podawana przez pistolet, pełni dodatkowo rolę spoiwa; jedna z najprostszych metod spawania, zapewnia wysoką wydajność, zastosowanie dla wielu materiałów
Metoda MAG – proces przebiega w atmosferze gazów ochronnych (mieszanka zawierająca składniki aktywne takie jak dwutlenek węgla lub tlenek azotu); elektroda w postaci drutu podawana przez pistolet, pełni dodatkowo rolę spoiwa; zapewnia wysoką wydajnośc i precyzyjną kontrole nad parametrami spawania

Osprzęt spawalniczy
Proces spawania wymaga stworzenia odpowiednio zaopatrzonego stanowiska. Przygotowanie miejsca pracy może być różne w zależności od metody spawania, stosowanego materiału czy innych dodatkowych wymagań.
Podstawowe wyposażenie stanowiska może zawierać:
- spawarka – urządzenie do generowania łuku elektrycznego i kontrolowania procesu spawania
- elektrody – pręty lub druty stapiane podczas spawania
- gaz ochronny – chroni przed reakcją metalu ze środowiskiem atmosferycznym
- maski i rękawice spawalnicze – ochrona dla operatora
- przyrządy pomiarowe – np. czujnik temperatury, miernik prądu, do kontrolowania procesu spawania
- stół spawalniczy – powierzchnia robocza dla spawanych elementów
- filtry spalin – do usuwania spalin i zapachów z otoczenia

Zastosowanie
Spawanie jest procesem stosowanym w wielu dziedzinach życia. Najpowszechniej wykorzystywane jest oczywiście w przemyśle, ale również w procesie tworzenia wyposażenia domów, ogrodów, czy nawet instalacjach artystycznych.
- przemysł metalurgiczny – budowa kadzi, zbiorników
- przemysł budowlany – budowa konstrukcji stalowych, mostów, budynków
- przemysł motoryzacyjny – produkcja pojazdów
- przemysł morski – budowa statków, platform wiertniczych
- przemysł lotniczy i kosmiczny – produkcja samolotów, rakiet kosmicznych
- przemysł chemiczny – budowa zbiorników, reaktorów, instalacji
- przemysł naftowy i gazowy – budowa rurociągów, platform wiertniczych, instalacji
- przemysł elektrotechniczny – produkcja urządzeń elektronicznych

Zapraszamy do współpracy w zakresie spawania MIG/MAG/TIG, automatyzacji przemysłu oraz projektów maszyn.
Kontakt znajdziesz tutaj - Dane kontaktowe

Więcej szczegółów odnośnie naszej bieżącej oferty uzyskasz w formie unikalnej wideoprezentacji - Prezentacja LucasTech do zobaczenia której serdecznie zachęcamy.

Wróć