Menu

Przemysł 4.0 (Industry 4.0), Robotyzacja Śląsk, Automatyzacja przemysłu Śląsk

Przemysł 4.0
Przemysł 4.0 zwany jest inaczej „czwarta rewolucją przemysłową”. To proces transformacji wytwarzania produktów i funkcjonowania zakładów produkcyjnych oparty na wykorzystaniu technologii cyfrowych i automatyzacji procesów. Działania te mają na celu zwiększenie produktywności, efektywności i elastyczności  w produkcji.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Założenia Przemysłu 4.0
Koncepcja procesu opiera się na dostosowaniu branży do aktualnych możliwości technologicznych i analizowanie jego przebiegu za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji.
Główne założenia Przemysłu 4.0:
1. IoT – internet rzeczy, środowisko połączone – maszyny i urządzenia są połączone za pomocą czujników, które w czasie rzeczywistym przesyłają informacje dotyczące produkcji czy awarii. Pozwala to, na monitorowanie produkcji z dowolnego miejsca, co daje możliwość lepszej kontroli nad procesami szybkiego reagowania
2. Automatyzacja i robotyzacja – wykorzystanie systemów wizyjnych i robotów, które współpracują z ludźmi usprawniając proces produkcyjny, zwiększają szybkość i precyzję działania
3. Sztuczna inteligencja, analiza danych, uczenie maszynowe – wykorzystanie algorytmów do lepszego zarządzania produkcją, łańcuchem dostaw, prognozowania awarii czy przewidywania trendów rynkowych
4. Cyfrowe zarządzanie pracą – przeszkolenie i wyposażenie pracowników w odpowiednie narzędzia, które pozwolą na korzystanie z wprowadzonych nowych technologii i pozwolą współpracować z zautomatyzowanymi systemami

Wdrożenie
Przed rozpoczęciem wdrażania procesów Przemysłu 4.0 niezbędne jest dokładna analiza stanu zakładu produkcyjnego, wytypowanie miejsc wymagających poprawy i określenie strategii.
Wprowadzone zmiany obejmują kilka obszarów i są prowadzone wielotorowo:
- wdrożenie czujników, sieci sensorów, urządzeń IoT – monitorowanie i gromadzenie danych produkcji w czasie rzeczywistym
- zrobotyzowanie produkcji – zapewnienie bezpieczeństwa w trudniejszych obszarach pracy, jak również do zadań montażowych, pakowania, itp.
- wykorzystanie narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji – zrozumienie danych produkcyjnych i podejmowanie lepszych decyzji z nią związanych
- wdrożenie systemów ERP oraz MES – integracja różnych procesów produkcyjnych i zautomatyzowane zarządzanie nimi
- bezpieczeństwo cybernetyczne – ochrona systemów przed atakami hakerskimi i utratą danych
Przy wdrażaniu powyższych zmian niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie i wsparcie dla pracowników, którzy muszą się dostosować do nowych technologii i stylu pracy.
Produkcja 4.0 to proces ciągły, wymaga testowania i dostosowywania parametrów do zwrotnych informacji użytkowników. Bardzo ważne jest więc zapewnienie wsparcia technicznego oraz utrzymania infrastruktury i systemów. Pozwoli to na zapewnienie stabilności i jak najlepszej wydajności pracy, co wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewolucja
Przemysł 4.0 to nie tylko nowe technologie, ale również zmiana sposobu myślenia w przemyśle. Wykorzystanie odpowiednich możliwości to nie tylko poprawienie wydajności pracy, ale również możliwość przewidywania zachowań konsumentów i branży. Dynamiczne dostosowywanie się do nadchodzących zmian powoduje, że będziemy w stanie produkować jeszcze więcej i szybciej zgodnie z bieżącymi potrzebami rynku.

Zapraszamy do współpracy w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych, automatyzacji przemysłu oraz robotyzacji. Kontakt znajdziesz tutaj - Dane kontaktowe

Więcej szczegółów odnośnie naszej bieżącej oferty uzyskasz w formie unikalnej wideoprezentacji - Prezentacja LucasTech do zobaczenia której serdecznie zachęcamy.

Wróć