Menu

RODO

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest LucasTech Monika Hanzel z siedzibą pod adresem 44-304 Wodzisław Śląski, ul. Turska 9 zwanym dalej Dostawcą.
 2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dostawcę w celach niezbędnych do realizacji umowy handlowej lub w przypadku jej braku - przedstawienia oferty handlowej, realizacji zamówienia oraz możliwości wystawienia dokumentów magazynowo - księgowych.
 3. Dane osobowe które są przetwarzane to m.in. imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane niezbędne do realizacji procesów o których mowa w punkcie 2. 
 4. Dostawca administruje Pana/Pani dane osobowe zgodnie z : 
  • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
  • ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. 
 5. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.
 7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
 9. Mają Państwo także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. 
 11. W celu realizacji punktu nr 8, oraz w przypadku skorzystania z prawa do cofnięcia zgody prosimy o przesłanie e-maila na adres: biuro@lucastech.pl 
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji działań o których mowa w punkcie 2. 
 13. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. RODO. Informujemy ponadto, iż polityka bezpieczeństwa serwisu www oraz polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w firmie LucasTech Monika Hanzel zostały dostosowane do obecnych przepisów prawnych
 14. Państwa dane są przetwarzane na mocy podstawy prawnej "Realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); Obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); Prawnie uzasadniony interes - windykacja (art. 6 ust. 1 lif. f RODO) " w następującym zakresie:
  • księgowość
  • windykacja należności
  • postępowania prawnicze
  • firmy kurierskie w celu realizacji wysyłek towarów, materiałów promocyjnych
  • realizacja hostingu – poczta e-mail, strona www
  • realizacja hostingu – bazy danych
 15. Firma LucasTech Monika Hanzel dokłada starań aby Państwa dane były należycie zabezpieczone. Wprowadziliśmy w tym celu szereg rozwiązań:
  • komputery zabezpieczone silnym, okresowo zmienianym hasłem indywidualnym dla każdego pracownika
  • telefony służbowe zabezpieczone kodem PIN i/lub danymi biometrycznymi
  • system księgowy jest zabezpieczony szyfrowaniem oraz hasłami indywidualnymi nadawanymi dla każdego pracownika
  • urządzenia elektroniczne zabezpieczone są legalnym, licencjonowanym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporami sieciowymi
  • komputery posiadają aktualne, legalne systemy operacyjne na bieżąco aktualizowane
  • wszelka korespondencja mailowa jest wysyłana z zachowaniem szyfrowania