Menu

Szlifowanie powierzchni Śląsk, szlifowanie wałów Śląsk

Szlifowanie
Szlifowanie to obróbka mechaniczna, w której wykorzystuje się narzędzia ścierne aby uzyskać gładką powierzchnię. Może być wykonywane w celu usunięcia nierówności, poprawy estetyki, uzyskania odpowiednich dokładności wymiarowych lub przygotowania powierzchni do dalszych procesów produkcyjnych.

Narzędzia do szlifowania
Szlifowanie może odbywać się ręcznie bądź za pomocą szlifierek. Wyróżnia się kilka rodzajów tych urządzeń:
- szlifierki kątowe – dysk umieszczony jest pod kątem do osi narzędzia, stosowane do metalu, betonu, kamienia
- szlifierki oscylacyjne – wykorzystywane do precyzyjnego szlifowania trudno dostępnych miejsc
- szlifierki taśmowe – szlifowanie odbywa się za pomocą podawanej taśmy szlifierskiej, stosowane do szlifowania dużych powierzchni
- szlifierki stołowe – montowane na powierzchni stołu, służą do szlifowania małych przedmiotów

Proces szlifowania składa się z kilku etapów. W zależności od materiału i wymagań końcowych dobierane są różne metody szlifowania.
1. Przygotowanie powierzchni – oczyszczenie powierzchni z różnych substancji, farb, zadziorów
2. Dobór odpowiednich narzędzi – w zależności od rodzaju materiału dobiera się odpowiedni rodzaj materiału ściernego np. tarcze szlifierskie, diamentowe, papiery ścierne
3. Ustawienie parametrów – dostosowanie parametrów zależnych od metody szlifowania i materiału
4. Szlifowanie gruboziarniste – usunięcie większych nierówności i zadziorów
5. Szlifowanie średnioziarniste – przejście do narzędzie o średniej ziarnistości, aby wygładzić powierzchnię
6. Szlifowanie drobnoziarniste – wykorzystanie narzędzi o drobnym ziarnie, nadanie ostatecznej gładkości i dokładności powierzchni
7. Kontrola jakości - sprawdzenie/zmierzenie powierzchni i porównanie z wstępnymi wymaganiami, ewentualnie dodatkowe procesy wykańczające
 

 

 


Powierzchnie po szlifowaniu
Do określenia jakości szlifowanej powłoki służy parametr Ra. Oznacza średnie arytmetyczne odchylenia profilu od linii średniej. Im jego wartość jest niższa, tym gładsza powierzchnia. W zależności od wartości parametru Ra określa się klasy chropowatości uzyskanej powierzchni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie
Szlifowanie możne być stosowane na różnych materiałach jak: metal, drewno, kamień czy szkło.
Proces wykorzystywany jest w wielu dziedzinach przemysłu: maszynowym, narzędziowym, metalurgicznym, szklarskim, ceramicznym, meblarskim a także w rzemiośle artystycznym. Wszędzie tam, gdzie wymagane są gładkie oraz dokładne wymiarowo powierzchnie.

Zapraszamy do współpracy w zakresie precyzyjnej obróbki skrawaniem, projektowania przenośników taśmowych. Zapytania prosimy przesyłać na adresy znajdujące się w zakładce KONTAKT

Wróć